Obchodní podmínky PDF Tisk Email

1. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou či telefonickou formou nebo osobním zrušením přihlášky v kanceláři školy a to do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného.

2. Úhrada kurzu při platbě měsíčně musí být provedena vždy do 20. dne v měsíci, a to na měsíc následující. Platba předem na 1. pololetí školního roku do 20. září 2021, na 2. pololetí školního roku do 20. ledna 2022.

3. Cena kurzu je pevná, bez ohledu na skutečnou docházku studenta nebo školní prázdniny.

4. Cena individuálních a firemních kurzů je závislá na požadavcích klienta. Podmínky budou domluveny vždy před podáním závazné registrační přihlášky.

5. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

6. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm provozovatel školy požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Podmínky pro stornování účasti v kurzu jsou následující:

a) Účast kurzu je možné stornovat písemnou či telefonickou formou nebo osobním zrušením účasti v kanceláři školy.

b) případě zrušení účasti v kurzu ze strany studenta během zaplaceného měsíce při měsíční platbě nemá student nárok na vrácení měsíční platby, ani její poměrné částky.

c) případě zrušení účasti v kurzu ze strany studenta během zaplaceného období při několika měsíční platbě předem si bude provozovatel školy nárokovat částku za jeden další nezapočatý měsíc studia.

7. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení ze strany naší školy, bude student neprodleně informován a má nárok na vrácení příslušné částky.

8. Dojde-li z důvodu zásahu tzv. „vyšší moci“ (vis maior) k uzavření školy či změnám ve výuce, přesune se obsah kurzů do elektronického prostředí „Google classroom – Google učebna“ ve kterém bude výuka svým rozsahem i obsahem plně nahrazovat kurz postižený nastalou situací.

separator

 

Aktuálně

 

Kurzy začínají 1.9. 2021

(Kurz Beginner 1 od 6.10. 2021)